Xornada Solidaria de Actividades

A Plataforma de Afectados /as pola Hipoteca de Ferrol programa unha xornada solidaria para o vindeiro 2 de maio xunto con Espacio Vivo, Centro Multidisciplinar de Actividades ,Formación y Salud. A PAH quere promover esta acción colectiva para axudar aos seus soci@s a adentrarse no mundo das actividades orientadas a paliar os efectos derivados dos problemas que afectan á saúde e á estabilidade emocional da xente desafiuzada. 

A PAH de Ferrolterra está convencida que, ao igual que a loita social hai que encarala con alegría, tamén hai que combatir tendo o estado de ánimo a punto. Unha das cuestións máis importantes a día de hoxe é a estabilidade mental da xente agredida polo capital e a banca, desempregada, desafiuzada, precaria permanente, emigrante etc.

Con Espacio Vivo celebraremos unha xornada solidaria onde haberá desde as 16:00 as 23:30 actividades terapéuticas de todo tipo,actividades infantís,talleres para adultos, espectáculos de humor e baile etc. Preparámonos para seguir combatindo.

Na rúa da Terra 14 ,esquina rúa do Sol, reinventaremos a vida durante toda a tarde/ noite do día dous de maio. Vémonos!

Grazas e un saúdo.

Comité da PAH-Ferrol


El Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Ferrolterra, programa una jornada solidaria para el próximo 2 de mayo junto con Espacio Vivo,Centro Multidisciplinar de Actividades ,Formación y Salud. La PAH quiere promover esta acción colectiva para ayudar a sus soci@s a adentrarse en el mundo de las actividades orientadas a paliar los efectos derivados de los problemas que afectan a la salud y a la estabilidad emocional de la gente desahuciada. La PAH de Ferrolterra está convencida que, al igual que la lucha social hay que encararla con alegría, también hay que combatir teniendo el estado de ánimo a punto. Una de las cuestiones más importantes a día de hoy es la estabilidad mental de la gente agredida por el capital y la banca, desempleada, desahuciada, precaria permanente, emigrante etc.

Con Espacio Vivo celebraremos una jornada solidaria donde habrá desde las 16:00 las 23:30 actividades terapéuticas de todo tipo,actividades infantiles,talleres para adultos, espectáculos de humor y baile etc. Preparémonos para seguir combatiendo.

En la calle de la Tierra 14 ,esquina calle del Sol, reinventaremos la vida durante toda la tarde/ noche del día dos de mayo.

Gracias y un saludo.

Comité de la PAH-Ferrol

Titulo: Xornada Solidaria de Actividades
Lee la noticia en la fuente original

Deja una respuesta