Sobre la darrera sentència contra la Clàusula Sol

La Plataforma d’Afectades per les Hipoteques a Mallorca fa una valoració moderadament positiva de la recent sentencia del Jutjat Mercantil de Madrid, que anul·la les Clàusules Sol de 40 Entitats Bancaries. justicia

I deim que la creim moderadament positiva, per diferents motius:

Primer. Arriba tard, ja que les clàusules abusives i la seva falta de transparència ja han estat denunciades des de començament de la Crisi, incomprensiblement ja la sentencia del Tribunal Suprem de 9 de Maig del 2013, les va declarar abusives, però per contra, aquesta Sentència no va voler aplicar la normativa existent tant Europea com Nacional de Defensa del Consumidor, i ha fet que es continuí aplicant. Han passat pràcticament 3 anys, i ni els responsables de la regulació del mercat financer, Banc d’Espanya i la Comissió Nacional del Mercat de Valors, ni en darrera instància el Govern Espanyol como darrer responsable de l’aplicació de la normativa estatal i europea han fet res pes endreçar aquest extrem. Entretant s’han fet els sords de les peticions dels consumidors, del mateix Defensor del Poble i de diferents Tribunals de Primera Instància que han insistit amb ’abusivitat d’aquestes clàusules, tot i no arribar al quòrum necessari en aquest nivell. Tot això ha dut a que tots i totes han acabat mirant cap un altre costat.

Segon. Es continua anant en contra de la Jurisprudència del TJUE (Tribunal de Justícia de la Unió Europea), ja que en nombroses ocasions ha matisat l’efecte que ha de tenir una clàusula declarada nul·la. El darrer Aute del Tribunal de Justícia Europeu (Sala Dècima) del 17 de març del 2016 diu:

Els Jutges han de deixar sense aplicar les clàusules contractuals abusives, anul·lar-les, a fi de que aquestes no produeixin efectes vinculants pel consumidor, i no es pot modificar el seu contingut.

No obstant això que es de sentit comú, del valor punitiu de la declaració de clàusula nul·la, el Tribunal Suprem limita la retroactivitat en la compensació pels diners cobrats fraudulentament per acció d’aquestes clàusules, a les quotes pagades des de l’any 2013.

Tercer. La manca d’un criteri homogeni dels Jutjats, que incomprensiblement incompleixen la llei quan dicten sentencies, com la referenciada en aquest comunicat, anant en contra de la Jurisprudència del TJUE, Jurisprudència d’obligat compliment, com diu Artícul 4 bis. de la LOPJ:

Els Jutges i Tribunals aplicaran el Dret de la Unió Europea de conformitat amb la jurisprudència del Tribunal de Justícia de l’Unió Europea.

Per tant, la P.A.H. tot i celebrar aquest a Sentencia, per l’avenç que significa en aquest sentit pel que sembla una petita llum de justícia en la foscor de l’abús continuat contra els consumidors, vol mostrar el seu malestar pel patiment continu dels Afectats i Afectades, per la manca de diligencia del Govern i del Poder Judicial en la defensa del Consumidor. A part de avançar que s’espera que els pròxims mesos una altre cop el TJUE dictarà un Aute que anirà en contra de la Doctrina del Tribunal Suprem de retroactivitat fins Maig del 2013. i que declarà que l’efecte no pot ser perjudicial pel consumidor d’aquesta clàusula declarada abusiva.

Aquesta es una de tantes clàusules que trobem dins qualsevol hipoteca. Diferents jutjats han presentat consultes a les altes instàncies judicials europees per altres clàusules com la de venciment anticipat (el que diu que amb tres quotes impagades poden iniciar el procediment d’execució hipotecària amb la intenció de quedar-se amb l’habitatge), i d’altres com el tipus IRPH que ja la Unió Europea en 2009 va demanar a l’Estat Espanyol que es retirés, però que continua vigent gràcies als tres dels partits que avui en dia es discuteixen per governar PSOE, PP i Ciutadans.

PAH Mallorca

Fuente: PAH Mallorca

Noticia original: https://pahmallorca.wordpress.com/2016/04/08/sobre-la-darrera-sentencia-contra-la-clausula-sol/