Situació dels desnonaments el 2015 i polítiques d’habitatge locals i autonòmiques

Situació dels Desnonaments el 2015

Des de la Plataforma d’Afectades per les Hipoteques a Mallorca la lectura que fem de les xifres de desnonaments i execucions hipotecàries del segon trimestre de 2015 (dades que va publicar ahir el Consell General del Poder Judicial) es que la situació no ha canviat i a més que les dades són incompletes per interpretar la realitat de l’habitatge.

SÍ ES POT, PERÒ NO VOLENS’evidencia la manca de polítiques actives per garantir l’accés a un habitatge digne per tothom, l’incompliment de tractats internacionals i de les sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i el Tribunal de Drets Humans d’Estrasburg que diuen que no es pot fer fora ningú de ca seva sense una alternativa habitacional digna.

Les xifres varien poc del mateix període del 2014 amb una tendència a la baixa en els desnonaments però un lleuger augment de les execucions, això evidencia el fracàs per part del Govern Espanyol per tal d’aturar els desnonaments fruit de la vulneració sistemàtica dels Drets Humans de les persones i famílies víctimes de la crisi que han propiciat.

Les dades que ens ofereix el CGPJ són incompletes perquè faltaria sumar totes les dacions en pagament (completes o amb deute pactat) que són desnonaments pactats o encoberts que suposen la pèrdua de la llar de milers de famílies que en moltes ocasions precaritzen la seva situació habitacional.

Un altre indicador que no es té en compte per tenir la imatge completa de la situació de l’habitatge és l’ocupació d’habitatges buits per part de persones i famílies que no poden accedir ni a habitatges en el mercat immobiliari ni a recursos institucionals. I més quan aquesta situació sí que és tinguda en compte pel govern espanyol amb la Llei Mordassa i amb la reforma del codi penal que criminalitza aquesta pràctica en comptes de cercar solucions que garanteixin l’habitatge a totes les persones.

L’augment de la proporció de desnonaments de lloguer de l’ordre d’un 50% més que els hipotecaris evidencia també la manca d’una política activa d’habitatge que no sigui un pegat per pal·liar una situació concreta sinó que marqui les línies per garantir l’habitattge avui i en el futur.

La conclusió és que tot i l’anunciada reucperació económica, el suposat augment dels treballadors en actiu, la situació és manté i igual que l’any 2014 i per tant veiem que passem de tenir persones aturades pobres a persones treballadores pobres.

L’oficina antidesnonaments de Palma

Després de dos mesos de funcionament, tot i l’apertura a corre-cuita y amb algunes mancances de contingut a l’inici d’aquesta, la valoració que es fa des de la PAH és positiva en tant que en el seu funcionament veiem reflectides les propostes que es van donar des de la PAH Mallorca als representants de Cort, i els protocols d’actuació que neixen de l’experiència de la ciutadania organitzada, i que veiem que en l’àmbit hipotecari es defensa els drets de les persones i l’aturada temporal pel que fa als desnonaments.

I parlem d’aturada temporal perquè mentre no existeixi una política d’habitatge municipal, autonòmica i estatal orientada a garantir el dret a l’habitatge digne de qualsevol persona les mesures que es facin seran temporals i amb un abast limitat.

En l’àmbit municipal caldrà veure l’evolució dels serveis que prestarà en un futur que segons han informat des de Cort s’assumiran en futures fases d’implantació, els recursos amb què comptarà aquest servei i el parc d’habitatges que necessita.

La proposta de conveni de Cort amb la banca per la cessió d’habitatges

Com el nom indica és una proposta. Caldrà veure que contestarà la banca i quines mesures es prendran des de Cort en cas que els bancs amb habitatges buits no els posin a disposició de la ciutadania per a un ús social.

El que sí que és significativa és la mesura de condonar l’IBI dels habitatges que és cedissin. Des de la PAH volem que aquest tipus de mesures s’apliquin a la ciutadania, mitjançant la condonació de deutes per impostos municipals i l’exempció d’impostos municipals a aquelles persones i famílies, deutores de bona fe i en situació d’exclusió social que no poden fer front a aquests impostos o ho han de fer amb els ingressos que obtenen de les rendes i ajudes socials que els dóna la mateixa administració. No té molt de sentit que d’una banda es donin ajudes a famílies desemparades i d’altra se’ls penalitzi i embargui per l’IBI o taxes de residus.

Polítiques d’habitatge insulars i autonòmiques

Passats els 100 primers dies de legislatura veiem que de moment no tan sols no s’han pres mesures en l’àmbit autonòmic ni es veu un pla integral de defensa del Dret a un habitatge digne sinó que a més sembla que el que ja hi havia s’ha interromput, l’adjudicació d’habitatges d’ús social a l’IBAVI que segons ens diuen per problemes amb la designació de la nova directora gerent.

Des de la PAH no es pot entendre que l’únic recurs que existeix en l’àmbit autonòmic deixi de prestar servei als col·lectius més desafavorits per motius burocràtics. Volem que aquesta situació es regularitzi i que s’avanci amb un sistema d’habitatges socials per les persones més desafavorides, ampliant els criteris de l’anterior administració, tenint molt en compte mesures com les que s’han dut a terme a Catalunya amb la ILP de l’habitatge i la pobresa energètica, i on l’administració es compromet al lloguer d’habitatges inclús a preu zero per les famílies amb recursos molt limitats.

Titulo: Situació dels desnonaments el 2015 i polítiques d’habitatge locals i autonòmiques
Lee la noticia en la fuente original

Deja una respuesta