Setmana d’Accions pel Dret a un Habitatge Digne

La Plataforma d’Afectades per les Hipoteques a Mallorca, convoca tres dies d’accions per tal d’afrontar la problemàtica de l’habitatge i la pobresa energètica. I per això convoquem les següents accions:

Dimecres 27, a les 18:30h, Casserolada davant la seu del Partit Popular (Carrer Palau Reial, 10), per tal d’exigir que no interposin un recurs CARTELL 2016d’inconstitucionalitat contra la Llei 24/2015 en el darrer Consell de Ministres abans de la dissolució de les Corts i l’anunci de noves eleccions.

Dijous 28, a les 11:00h, als Jutjats de Sa Gerreria, presentació de recursos en les execucions hipotecàries en curs per tal de demanar la suspensió i que es verifiqui si les hipoteques estan titulitzades.

Divendres 29, a les 10:30h, Protesta davant l’oficina de recuperacions de Bankia (Carrer Aragó nº 48), per tal de denunciar la mala fe i mala conducta d’aquesta entitat que es tradueix en la manca de solucions reals i adequades i en falsedats en les negociacions que duen a les famílies a un patiment gratuït i innecessari.

Contra el recurs d’inconstitucionalitat i en defensa de la Llei 24/2015.
Sembla que el Partit Popular pot acabar la seva legislatura de retallades i de destrucció de l’Estat del Benestar amb un recurs d’una llei fruit d’una iniciativa legislativa popular i que ells mateixos van aprovar al parlament de la Generalitat de Catalunya.

Cal deixar clar que no ataquem el Partit Popular per ser qui és ni per la seva ideologia, sino pels fets que duen a terme, en aquest cas, estant com a govern en funcions, intentar suspendre una llei avalada per 140.000 signatures i que s’ha dut com a exemple d’una llei de mínims per garantir el dret a l’habitatge i lluitar contra la situació de pobresa energètica.

Paralitzem les execucions hipotecàries per manca de legitimació.
L’acció als jutjats consistirà en l’entrega d’un document per part de les persones que tinguin procediments d’execució hipotecària en curs per tal que s’esbrini si les seves hipoteques estan titulitzades.

El fet que denunciem així és l’opacitat que hi ha al voltant de les titulitzacions, que fa molt complicat saber de veritat si una hipoteca està titulitzada o no, ja que en cas que ho estigui ni el banc ni el fons de bonistes que siguin propietats d’aquests títols no el poden executar, els primers perquè la hipoteca no es seva (l’han titulitzat) i els altres perquè tal com es van constituir els fons de bonistes no tenen capacitat jurídica per iniciar l’execució hipotecària.

Davant d’aquest fet demanem als jutjats que revisin totes les execucions hipotecàries en curs i les que puguin arribar en el futur, especialment en els anys en què la pràctica de la titulització va ser més freqüent i que exigeixin a les entitats financeres que demostrin que realment les hipoteques que executen segueixen essent seves.

Bankia, la lluita continua.
Lluny ens trobem de resoldre la problemàtica amb Bankia. I resulta contradictori que l’entitat que s’endugué la major part del rescat financer sigui la més complicada per negociar, que l’entitat que està controlada per l’Estat sigui la que més enganyi i estafi, i que l’entitat de la qual tota la ciutadania n’és accionista a la força sigui la que pitjor feina faci, arribant a contradiccions internes, on les oficines comercials ofereixen i diuen unes coses, l’oficina de recuperacions diu i en fa unes altres i des de direcció general i des dels departaments jurídics ens diuen que no en saben res de tot plegat.

Més enllà d’aquesta mala gestió que acabarem tornant a pagar totes les persones que vivim en aquest país, aquesta forma de fer feina de Bankia duu a les persones a la desesperació, a què tràmits que en altres entitats es resolen en dies o setmanes amb Bankia es fan eternes o no s’arriben a resoldre, i en aquest procés de pèrdua de temps, es va minant la voluntat, la moral i les ganes de viure de les persones que sofreixen la incompetència o els enganys d’una entitat que potser caldria haver deixat que s’enfonses, ja que el fet de recompensar les males pràctiques amb 40.000 milions d’euros, no ajuda a canviar el comportament prepotent que aquesta entitat té respecte a la ciutadania que l’ha suportat, i que ofereix solucions de l’estil o deute de per vida o al carrer a viure sota un pont.

Per la defensa d’un habitatge digne, contra la pobresa energètica i contra l’estafa de la entitat més gran rescatada, sortim al carrer i continuem en lluita.

PAH Mallorca

Fuente: PAH Mallorca

Noticia original: https://pahmallorca.wordpress.com/2016/04/26/setmana-daccions-pel-dret-a-un-habitatge-digne/