LA JUSTÍCIA GRATUÏTA EN ELS CASOS D’USURPACIÓ SÍ ÉS PRECEPTIVA SEGONS LA LLEI

 

Logo_Obra_Social

Tal i com vam denunciar en el nostre últim comunicat, les persones denunciades per usurpació en els casos d’ocupació per necessitat d’habitatges propietat de la banca pateixen indefensió jurídica al no tenir assignat un advocat d’ofici. La resposta a les sol·licituds de justícia gratuïta en el Col·legi d’Advocats és sistemàticament una negativa perquè, segons ens expliquen, en els delictes lleus no és preceptiva la presència d’un advocat en el judici.

No parlem en abstracte, doncs hem constatat clarament un procés en el qual s’ha jutjat a una persona sense defensa. Per la comissió d’Obra Social de la PAH, que tracta aquest tipus de casos, ja ha passat un afectat per tot el procés. Aquest suposa: la denúncia, el desallotjament cautelar, el judici i la posterior sentència amb la conseqüent sanció econòmica i condemna a costes del procés judicial sense que hi hagués un advocat defensant-lo. No només ha vist vulnerat el seu dret a l’habitatge, sinó els seu dret a una tutela judicial efectiva.

El Col·legi d’Advocats declara que és la llei la que determina quan la justícia gratuïta és preceptiva i no ells. Tenint en compte que són l’òrgan que facilita i tramita l’assignació d’advocat d’ofici hauria d’informar-se millor ja que, segons la llei, sí que és preceptiva la presència d’un advocat en aquests casos.

El mes de juliol de 2015 va entrar en vigor la reforma del Codi Penal pel qual algunes faltes (entre elles l’usurpació) passaven a ser delictes lleus. Tot i deixar de ser una falta, es mantenia el tràmit anterior del codi de faltes i per tant no era preceptiva la intervenció d’advocat i procurador tot i passar a ser delictes. Doncs bé, el passat 6 d’octubre es va publicar al BOE la “Ley Orgánica 13/2015 de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica”, en la qual es modifica l’apartat 1 de l’article 967 on es pot llegir:

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, para el enjuiciamiento de delitos leves que lleven aparejada pena de multa cuyo límite máximo sea de al menos seis meses, se aplicarán las reglas generales de defensa y representación

Doncs bé, resulta que el delicte lleu d’usurpació és un d’aquests i per tant, des de l’entrada en vigor d’aquesta modificació al desembre de 2015, sí que és preceptiva la justícia gratuïta. El cas del qual hem parlat abans va ser jutjat al març de 2016 i sense advocat d’ofici quan en tenia dret. Hem presentat un recurs a la sentència i hem demanat justícia gratuïta, denegada també provisionalment, esperem que finalment se li atorgui.

Segons declarava el delegat del Col·legi d’Advocats de Balears Pedro Monjo divendres passat al diari Menorca, molts advocats d’ofici consideren insuficient la remuneració que reben pel seu treball. Vagi per endavant que ens solidaritzem amb aquest col·lectiu i fem nostres les seves reivindicacions laborals, això sí, esperem que casos com aquest no es tornin a repetir i que el Col·legi garanteixi que totes les persones que tinguin dret a un advocat d’ofici puguin gaudir d’una defensa legal adequada gràcies a aquests professionals.

Plataforma Afectats Hipoteca Menorca

Fuente: Plataforma Afectats Hipoteca Menorca

Noticia original: https://pahmenorca.wordpress.com/2016/05/04/la-justicia-gratuita-en-els-casos-dusurpacio-si-es-preceptiva-segons-la-llei/