CONVOCATORIA DA ASEMBLEA DA PAH DE FERROL E BISBARRA.

O próximo venres día 7 ás 18:00 horas na Asociación de Veciños de Esteiro celebrarase a asemblea xeral e aberta de afectados pola hipoteca, convocada pola PAH de Ferrol e bisbarra.

Pontos do día:

1. Imos informar aos presentes acerca da reunión celebrada o día 25 de outubro en Ferrol. Esa reunión foi instada por un grupo de afectados e colaboradores para dar a coñecer as irregularidades que a PAH de Ferrolterra estaba a levar a cabo en prexuízo dos afectados. A esta reunión asistiron a PAH de Asturias e a PAH de Vigo.

2. Comunicar o resultado da reunión e situación actual.

3. Asesoramento colectivo.

4. Rogos e preguntas.CONVOCATORIA DE ASAMBLEA DE LA PAH DE FERROL Y COMARCA. El próximo viernes día 7 a las 18:00 horas en la Asociación de Vecinos de Esteiro se celebrará asamblea general y abierta de afectados por la hipoteca, convocada por la PAH de Ferrol y comarca. Puntos del día: 1. Vamos a informar a los presentes acerca de la reunión celebrada el día 25 de octubre en Ferrol. Esa reunión fue instada por un grupo de afectados y colaboradores para dar a conocer las irregularidades que la PAH de Ferrolterra estaba llevando a cabo en perjuicio de los afectados. A esta reunión asistieron la PAH de Asturias y la PAH de Vigo. 2. Comunicar el resultado de la reunión y situación actual. 3. Asesoramiento colectivo. 4. Ruegos y preguntas.

Titulo: CONVOCATORIA DA ASEMBLEA DA PAH DE FERROL E BISBARRA.
Lee la noticia en la fuente original

Deja una respuesta