Cheo absoluto nos relatorios sobre as cláusulas abusivas nas hipotecas

De esq. a dta: Xabier Soto, Maite Ortíz e José M. Erausquin

Cheo absoluto nos relatorios que se celebraron hoxe no local da AA.VV de Esteiro, estas correron a cargo de tres xuristas expertos na materia, Maite Ortíz Pérez, Xabier Soto Agote e José Mari Erausquin Vázquez, avogados de Biscaia, que pertencen ao colectivo de avogados coordinados en toda España que asesoran ás distintas Plataformas de Afectados.

Abordáronse distintos temas; cláusulas e contratos abusivos, dereitos dos consumidores, situación xurídica actual, e tipos de respostas xudiciais despois da sentenza de Tribunal Supremo do 9 de maio de 2013, así como se deu resposta persoal a todas as dúbidas e cuestións formuladas polos afectados.


Lleno absoluto en las ponencias que se celebraron hoy en el local de la AA.VV de Esteiro, estas corrieron a cargo de tres juristas expertos en la materia, Maite Ortiz Pérez, Xabier Soto Agote y José Mari Erausquin Vázquez, abogados de Vizcaya, que pertenecen al colectivo de abogados coordinados en toda España que asesoran a las distintas Plataformas de Afectados.

Se abordaron distintos temas; cláusulas y contratos abusivos, derechos de los consumidores, situación jurídica actual, y tipos de respuestas judiciales después de la sentencia de Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013, así como se dio respuesta personal a todas las dudas y cuestiones planteadas por los afectados.

Titulo: Cheo absoluto nos relatorios sobre as cláusulas abusivas nas hipotecas
Lee la noticia en la fuente original

Deja una respuesta